فروشگاه جامع پاورپوینت های درسی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت نیاز به پاورپوینتی که در فروشگاه موجود نمی باشد و یا ایجاد خطا در خرید و یا نیاز به راهنمایی با شماره همراه 09367265262 تماس حاصل فرمائید. با تشکر

پاورپوینت درس 10 عربی هشتم

پاورپوینت درس 10 عربی هشتم پاورپوینتی زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس ، حل تمارین درس و معانی کلمات و توضیح درس  29 صفحه اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 9 عربی هشتم

پاورپوینت درس 9 عربی هشتم پاورپوینتی زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس ، حل تمارین درس و معانی کلمات و توضیح درس  34 صفحه اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 8 عربی هشتم

پاورپوینت درس 8 عربی هشتم پاورپوینتی زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس ، حل تمارین درس و معانی کلمات و توضیح درس  30 صفحه اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 7 عربی هشتم

پاورپوینت درس 7 عربی هشتم پاورپوینتی زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس ، حل تمارین درس و معانی کلمات و توضیح درس  28 صفحه اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 6 عربی هشتم

پاورپوینت درس 6 عربی هشتم پاورپوینتی زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس ، حل تمارین درس و معانی کلمات و توضیح درس  30 صفحه اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 5 عربی هشتم

پاورپوینت درس 5 عربی هشتم پاورپوینتی زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس ، حل تمارین درس و معانی کلمات و توضیح درس  23 صفحه اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 4 عربی هشتم

پاورپوینت درس 4 عربی هشتم پاورپوینتی زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس ، حل تمارین درس و معانی کلمات و توضیح درس  28 صفحه اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 3 عربی هشتم

پاورپوینت درس 3 عربی هشتم پاورپوینتی زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس ، حل تمارین درس و معانی کلمات و توضیح درس  31 صفحه اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 2 عربی هشتم

پاورپوینت درس 2 عربی هشتم پاورپوینتی زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس ، حل تمارین درس و معانی کلمات و توضیح درس  24 صفحه اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 1 عربی هشتم

پاورپوینت درس 1 عربی هشتم پاورپوینتی زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس ، حل تمارین درس و معانی کلمات و توضیح درس  37 صفحه اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (گیرنده های حسی)

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (گیرنده های حسی) پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان پایه یازدهم  در رابطه با گیرنده های حسی (دما ، پوست ، چشم ،تماسی و ...) توضیحات کاملی داده شده است 19 صفحه اسلاید  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (ساختار دستگاه عصبی)

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (ساختار دستگاه عصبی) پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان پایه یازدهم                     (ساختار دستگاه عصبی) 57 صفحه اسلاید    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (یاخته های بافت عصبی)

پاورپوینت زیست شناسی یازدهم (یاخته های بافت عصبی) پاورپوینتی زیبا با اسلاید های قابل ویرایش به همراه تصاویر مرتبط با درس جهت دانش آموزان پایه یازدهم          (یاخته های بافت عصبی) 33 صفحه اسلاید    ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس6 زبان انگلیسی پایه نهم

پاورپوینت درس6 زبان انگلیسی پایه نهم پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه نهم 27 صفحه اسلاید قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 5 زبان انگلیسی پایه نهم (media)

پاورپوینت درس 5 زبان انگلیسی پایه نهم (media) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه نهم 27 صفحه اسلاید قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 4 زبان انگلیسی پایه نهم (srvices)

پاورپوینت درس 4 زبان انگلیسی پایه نهم (srvices) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه نهم 26 صفحه اسلاید قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 3 زبان انگلیسی پایه نهم

پاورپوینت درس 3 زبان انگلیسی پایه نهم پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه نهم 27 صفحه اسلاید قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی پایه نهم (travel)

پاورپوینت درس 2 زبان انگلیسی پایه نهم (travel) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه نهم 26 صفحه اسلاید قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت درس 1 زبان انگلیسی پایه نهم (personality)

پاورپوینت درس 1 زبان انگلیسی پایه نهم (personality) پاورپوینت بسیار زیبا با اسلایدهای قابل ویرایش و تصاویر جذاب و مرتبط با درس جهت دانش آموزان عزیز پایه نهم 28 صفحه اسلاید قابل ویرایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(4):